Arsa Yatırımı ve Dikkat Edilmesi Gereklenler

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe hareketli günlerin yaşandığı bu günlerde doğru arsa yatırımı da ön plana çıkıyor. Doğru arsa yatırımının uzun vadeli düşünülerek yapılması gereklidir. Arsa yatırımlarının genelde 5-10 yıl vadeli düşünülerek yapılması Daha Doğru Olur. Arsa yatırımı yapmadan önce beklentilerin belirlenmesi gereklidir, beklentilerle eşleşecek olan arazinin satın alınmasının önemi bilinmelidir.

Yer seçimi önemli

Arsa yatırım sürecinin en önemli ve en zor kısmının aslında doğru yer ve doğru arsa seçimidir, değerli arazilerin pahalı ve sınırlı olduğuna dikkati çekmek isteriz. Önemli olan ve esas gelir sağlayan, arazi geliştirme yöntemleri kullanılarak plansız arazilerden planlanmış ve altyapısı sağlanmış arsalar elde etmektir. Sonra da bu arsalara doğru yatırımları yapmak, yapacak olana satmak ya da hasılat paylaşımı üzerinden anlaşma yapmak ciddi kâr getiren bir yaklaşımdır.  Bu da ‘gayrimenkul geliştirme’ adını verdiğimiz bilimdir.

Arsa almadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Arsa almadan önce yeri mutlaka görülmeli hatta üzerine ayak basılmalı.

Arsanın imar durumu ve mülkün yeri gibi konular satıcının sözlü beyanı yerine bizzat araştırılmalı.

Mülkün tapusunda ‘arsa’ mı yoksa başka bir ifade mi yazdığına dikkat edilmeli.

Gayrimenkuller, imar parseli haline gelirken Düzenleme Ortaklık Payı(DOP) denen imar terklerini yapmak durumundadırlar. Bu nedenle arazilerden göre yüzde 40’a kadar terk alınabilir. Arsanın tapusu, henüz terki yapılmamış bir mülke aitse alınan metrekarenin bir miktarı kaybedilebilir.

Arsanın belediyesinde imar araştırmaları yapılmalı.

Arsanın konumu,  eğimi, büyüklüğü, inşaat yapılabilme imkânları incelenmeli. Bazı eğimli araziler ilave inşaat hakları imkânı sağlayabilir, imar durumları iyi değerlendirilmeli.

Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak (orman, su havzası, kamulaştırma vs.) bir kısıtlamanın olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Gayrimenkul alırken, belediyesinde geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcunun olup olmadığı araştırılmalı.

Ayrıca taşınmazın hisseli mi, müstakil tapu mu olduğuna dikkat edilmeli. Alınan hissenin, hissedar olunan arsa üzerinde tespitini yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla hisseli arsalarda yatırım daha risklidir.

Hisseli arsalarda diğer malikler ile her metrekarede ortak olunur. Bu nedenle,  diğer hissedarlarla parselin rıza-i taksiminde anlaşılmadıkça hissedarı çok olan parseller tercih edilmemeli.

Tapu işlemi sırasında alınan gayrimenkulün harçları ‘devir ve iktisap bedeli’ üzerinden hesaplanarak beyan edilmeli ve ödenmeli.

3 aşamalı bir süreç

Arsa yatırımının sadece satın almak ve beklemekten oluşan bir yatırım türü olmadığını söylemeliyiz. Temelde bu yatırım süreci üç temel evreden oluşuyor. Öncelikle doğru yer tespit edilmeli ve arsa satın alınmalı. Daha sonra arsa doğru zamana kadar bekletilmeli. En önemlisi ise arsanın doğru zamanda satılmasıdır.

İmar Planlarını İnceleyin

Arsanın bekletilmesi süresinde ise imar bilgilerinin sık sık güncellenmesi ve bir değişiklik olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir.. Arsanın satılma sürecinde de Arsayı satmalı veya alternatif şekilde değerlendirmelisiniz, Pazarı yakından takip etmeli, çevre gelişiminin ve fiyatların uygun olduğu noktada satışı yapmalısınız. Arsa almadan önce bölgenin imar planlarının  incelenmesi gerekir, resmi dairelerdeki araştırmaların düzgün şekilde yapılması doğru karar verme sürecini etkilemektedir.